Purebudget.com
Nederlands English Dansk Français Deutsch Norsk Português © purebudget 2017   
Home   |   Credits  |   Abonnement  |   Contact  |   Hvordan fungerer det?  |   Log ind  |   Registrere
 
Søg
 
Billednummer / Søgeord (engelsk)

Orientering:Tilføjet indenfor:Fil type:
Kategorier:


 
 Leveringsbetingelser
 

Leveringsbetingelser
 
1. Alt salg forestået af Purebudget.com som er bosat på Lange Kerkdam 107, 2242 BT Wassenaar i Holland er omfattet af nedenstående leveringsbetingelser. Leveringsbetingelser som varierer herfra er kun gyldige såfremt de er indgået skriftligt.
 
2. Purebudget’s materiale må udelukkende benyttes til eget brug eller i en planlægnings/udviklings – fase. Al materiale forbliver Purebudget’s egendom og må ikke kopieres eller vidergives til 3. mand uden Purebudget’s skriftlige accept. Al materiale skal retuneres til Purebudget på dennes forespørgsel.
 
3. En salgsaftale kommer i stand ved at afgive en bestelling. Dette kan ske skriftligt eller telefonisk. Hvis og såfremt der i tidsrummet mellem en bestillingen er foretaget og leveringen er realiseret har været en pris forhøjelse eller en prisnedsættelse forbeholder Imageselect sig retten til at fakturere den forhøjede eller nedsatte pris. Efter betaling er sket må materialet benyttes i overensstemmelse med den pågældende leverandør’s licensbetingelser.
 
4. Alle betalinger skal ske senest 15 dage efter fakturadatoen til Purebudget’s bank konto. Purebudget har ret til at kræve sikkerhed fra køber for at betalingen sker. Så længe køber ikke har opfyldt sine forpligtelser er Purebudget berettiget til ikke at efterkomme sine forpligtelser indtil fuld betaling er modtaget på Purebudget’s konto. Purebudget’s materiale forbliver dets egendom indtil fuld betaling er modtaget og materialet må ikke sælges, stilles i sikkerhed for andre eller på nogen måde benyttes af 3. mand.
 
Såfremt betaling ikke er sket på forfaldsdagen forfalder alle øvrige faktura. Purebudget er berretiget til at opkræve alle retslige forbundne omkostninger i forbindelse med den manglende betaling dækket af køber inklusiv eventuelle sagsomkostninger og omkostninger til juridisk bistand.
 
5. Purebudget indestår ikke for eventuelle fejl i materialet eller manglende kvalitet. Dette gælder også med hensyn til de anførte priser og specifikationer. Måtte der være et problem med materialet bedes man tage direkte kontakt til den pågældende leverandør som er indehaver af egendomsretten til materialet. Uanset hvad der ellers er anført i disse leveringsbetingelser er Purebudget under ingen omstændigheder ansvarlig for direkte eller indirekte skade lidt af køber eller 3. mand og forårsaget af leveringen af materialet med mindre Imageselect har begået grov uagtsomhed. Imageselect’s ansvar er uanset hvad begrænset til beløbet pa fakturaen. Brugen af materialet er for købers eget ansvar; eventuel skade forårsaget som følge heraf er købers ansvar. Køber holder Purebudget skadeløs fra skade lidt af 3. mand optrådt i forbindelse med leveringen af materialet.
 
6. Alle priser er eksklusiv moms og forendelesesomkostninger. Køber indestår for forsendelseomkostningerne og forsendelsen er for købers ansvar. Purebudget er ikke ansvarlig for skade opstået som følge af for sen levering af materialet. Overskridelse af leveringstiden kan ikke give anleding til opsigelse af købsaftalen og giver ikke anledning til skadesgodtgørelse.
 
7. Alle uoverensstemmelser som måtte opstå som følge af indgåelse af en købsaftale hvorpå disse leveringsbetingelser direkte eller indirekte er gældende kan udelukkende bringes for retten hvor Purebudget er registreret. Hvis en køber vil bringe en klage for retten skal dette skriftligt tillendegives overfor Purebudget.
 
8. Hollandsk ret er gældende for alle aftaler som er omfattet af disse leveringsbetingelser.
 

Et eksemplar af disse leveringsbetingelser kan gratis bestilles hos Purebudget 

 
 

|  Licens information  |   FAQ   |   Om Purebudget.com   |   Leveringsbetingelser  |